ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА
Економска политика
у служни
регионалног развоја
Едукација и развој
људских ресурса у функцији
регионалног развоја
Индустрија, логистика и транспорт 4.0 и регионални развој
Међународне стратегије и пројекти и регионални развој
Пољопривреда,
производња здраве хране
и туризам у функцији
регионалног развоја
Остала питања регионалног развоја и прекогранична сарадња

Међународна
научно-стручна
конференција 2017.
02.децембар 2017.
II Међународна
научно-стручна
конференција 2018.
15. децембар 2018.
III Међународна
научно-стручна
конференција 2018.
07. децембар 2019.

2020 © UGOVORNO OKRUZNA PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved. • Dizajn UOPK Pirot